Wyszukaj:
Urząd Gminy Postomino
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  o Urzędzie Gminy (dane adres., godz. otwarcia itd.)
•  Obwieszczenia i informacje
•  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
•  Poradnik petenta (jak to załatwić?)
•  Wnioski, formularze i druki
•  Organizacje pozarządowe
•  Komunikacja w języku migowym
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
•  Organy pomocnicze
•  Oświadczenia Majątkowe
  Gmina
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Zamówienia publiczne
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Mienie komunalne
•  Organizacja działania samorządu
•  Plany i strategie
•  Plany miejscowe
•  Studium Uwarunkowań...
•  Ochrona środowiska
•  Sprawozdania
•  Kontrola zarządcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Budżet, majątek, zobowiązania
•  Uchwały
•  Projekty
•  Zarządzenia
•  Podatki
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Publikacja w DUWZ
  Akty normatywne
•  Akty prawne Unii Europejskiej
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
•  Dzienniki Urzędowe
•  Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Wybory
Pomoc
Statystyki

1985763
od 14 sierpnia 2008
Gmina » Zamówienia publiczne » aktualne

Artykuły
  Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej - pięć części
  Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów szkół publicznych z terenu Gminy Postomino oraz dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczających do szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Postomino
  Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projketowej - sześć części
  Postępowanie do 30 tyś. euro: Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Postomino
  Ogłoszenia o przetargu niegraniczonym na sprzedaż samochodów pożarniczych
  Przetarg nieograniczony Przebudowa ulic: Kąpielowej, Rybackiej, Słonecznej i Letniskowej w miejscowości Jezierzany oraz przebudowa drogi w miejscowości Łącko wraz z odcinkiem drogi Łącko-Korlino
  Przetarg nieograniczony: Wykonanie placu zabaw z nawierzchnią poliuretanową i trawiastą wraz z wyposażeniem w miejscowości Postomino
  Przetarg nieograniczony: Montaż oświetlenia solarnego drogowego na terenie Gminy Postomino