Wyszukaj:
Urząd Gminy Postomino
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  o Urzędzie Gminy (dane adres., godz. otwarcia itd.)
•  Obwieszczenia i informacje
•  Nabór na wolne stanowiska pracy
•  Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
•  Poradnik petenta (jak to załatwić?)
•  Wnioski, formularze i druki
•  Organizacje pozarządowe
•  Komunikacja w języku migowym
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
•  Organy pomocnicze
•  Oświadczenia Majątkowe
  Gmina
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Przetargi
•  Zamówienia publiczne
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Mienie komunalne
•  Organizacja działania samorządu
•  Plany i strategie
•  Plany miejscowe
•  Studium Uwarunkowań...
•  Ochrona środowiska
•  Sprawozdania
•  Kontrola zarządcza
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Regulamin urzędu
•  Budżet, majątek, zobowiązania
•  Uchwały
•  Projekty
•  Zarządzenia
•  Podatki
•  Zbiór aktów prawa miejscowego
•  Publikacja w DUWZ
  Akty normatywne
•  Akty prawne Unii Europejskiej
•  Monitor Polski
•  Dziennik Ustaw
•  Dzienniki Urzędowe
•  Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego
  Informacje
•  Niepublikowane w BIP
•  Redakcja
•  Wybory
Pomoc
Statystyki

1908293
od 14 sierpnia 2008
Gmina » Zamówienia publiczne » aktualne

Artykuły
  Przetarg nieograniczony: Dostawa dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP w Chudaczewie i Karsinie
  Zapytanie ofertowe do 30 tyś. euro w zakresie świadczenia usługi opiekuna Świetlicy Środowiskowej
  Zapytanie ofertowe do 30 tyś. euro w zakresie pełnienia dyżurów specjalistów w Punkcie Konsultacyjno-Terapeutycznym w Postominie
  Zapytanie ofertowe do 30 tyś. euro w zakresie wydawania opinii psychiatry i psychologa biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Przetarg nieograniczony: Dostawa i montaż mebli oraz innego wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Postomino w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych czyli likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej .."
  Przetarg nieograniczony: Dostawa średniego specjalnego samochodu pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP w Marszewie
  Przetarg nieograniczony: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na "Nowym Osiedlu" w miejscowości Jarosławiec oraz "Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Jarosławiec"
  Przetarg nieograniczony: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Postomino w okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
  Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej w obrębie Pieńkowo oraz budowa chodnika z przebudową zatoki autobusowej w miejscowości Nacmierz
  Przetarg nieograniczony: Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Postomino w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych czyli likwidacja barier ... dostępie do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Postomino"
  Postępowanie do 30 tyś. euro: Usługi pelnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Postomino
  Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 3543000,00 zł
  Przetarg nieograniczony: Remont remizy OSP w miejscowości Karsino
  Przebudowa i budowa drogi gminnej w miejscowości Rusinowo
  Postepowanie do 30 tyś. euro: Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych na terenie Gminy Postomino
  Przetarg nieograniczony: Dostawa i montaż toalet przeznaczonych dla dzieci młodszych i personelu w oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Postomino w ramach projektu pn. "Modernizacja oddziałów przedszkolnych czyli likwidacja barier ..."
  Przetarg nieograniczony: Przewóz uczniów szkół oraz dzieci 5 i 6- letnich odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczających do szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy Postomino - realizowany na podstawie biletów...
  Postępowanie do 30 tyś. euro: Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego
  Przetarg nieograniczony: Wykonanie placu zabaw w miejscowości Jarosławiec w ramach projektu pn. " Modernizacja oddziałów przedszkolnych czyli likwidacja barier w dostępie do edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Postomino"
  Przetarg nieograniczony: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Pieńkówko i Postomino - I część oraz modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Jarosławiec - II część
  Przetarg nieograniczony: Budowa wiaty rekreacyjnej z elementami małej architektury w miejscowości Pieńkowo
  Przetarg nieograniczony: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej oraz trawiastej pod plac zabaw w miejscowości Jarosławiec (I część) oraz dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Jarosławiec (część II) w ramach projektu pn.Modernizacja ...
  Przetarg nieograniczony: Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Postomino
  Przetarg nieograniczony: Organizacja i prowadzenie kąpielisk: Jarosławiec Wschód, Jarosławiec Zachód i zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się w obrębie plaż strzeżonych w Jarosławcu w okresie sezonu kąpieliskowego od 28 czerwca 2014

Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".